Skip to main content

ONZE FACILITEITEN

Door ons laboratorium met ruime formulerings- en analysemogelijkheden, flexibel in te delen kassencomplex, high tech indoor teeltfaciliteiten en een ontheffing voor het telen en analyseren van medicinale cannabis ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, is bij PlantResearch alles in huis om u bij te staan bij allerlei teelt- en productontwikkelingsvraagstukken.

Onderzoekskas

PlantResearch beschikt over een moderne proefkas met meerdere afdelingen (60, 180 of 240 m2) waarin teeltproeven onder gecontroleerde klimaatomstandigheden voor wat betreft licht en temperatuur uitgevoerd kunnen worden. Proefopstellingen kunnen flexibel opgebouwd en afgebroken worden, waardoor ook complexe proeven met meerdere behandelingen binnen een paar vierkante meter mogelijk zijn.

Naast de kasafdelingen zijn er twee identieke indoor teeltruimtes van elk circa 30 m2, die onafhankelijk van elkaar gestuurd kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om het effect van klimaatinstellingen of verschillende types belichting nauwgezet te kunnen onderzoeken.

Laboratorium

PlantResearch beschikt over een laboratorium met chemisch-analytische, moleculair biologische en microbiologische faciliteiten.

Aangezien PlantResearch zijn pijlen grotendeels op productontwikkeling en verbetering richt, is het R&D laboratorium een belangrijk onderdeel. In dit gedeelte worden bijvoorbeeld conceptformuleringen samengesteld of vernieuwende extractiemethoden uit grondstoffen uitgewerkt. Eveneens zijn er faciliteiten voor stabiliteits- en houdbaarheidsproeven van producten.

Met de ICP, Kjeldahl, HPLC en GCMS kunnen van zowel meststoffen als plantendelen, zoals vruchten of bloemen, de nutriëntgehaltes en inhoudsstoffen bepaald worden. Denk aan vitamines, antioxidanten, geurstoffen (terpenen) of stoffen met medicinale werking, zoals THC of CBD (cannabinoïden). Zo kan het effect van een behandeling op plantinhoudsstoffen bepaald worden, maar kunnen ook veel analyses en kwaliteitscontroles gemakkelijk en snel intern uitgevoerd worden. Met specifieke analysevraagstukken kunt u altijd contact opnemen met ons lab om te kijken naar de mogelijkheden.

Sinds 2020 beschikt PlantResearch over de expertise om producten op moleculair niveau te onderzoeken. Door middel van technieken zoals RNA sequencing kan inzicht worden verkregen in het werkingsmechanisme en effectiviteit van een product op het kleinste niveau van de plant. Er kan worden bestudeerd hoe bepaalde genen zich gedragen bij het wel of niet toedienen van een product of behandeling. Hiermee kan, naast inzicht in de mode-of-action, informatie worden vergaard over de ideale concentratie, toepassingsmethode of toedieningsmoment.

In het (micro)biologisch laboratorium worden planten en micro-organismen onderzocht. De laminar flow hood, incubator en autoclaaf maken het mogelijk om reinkweken van bacterie- en schimmelcultures te maken en te vermeerderen. Dit geeft ons de mogelijkheid om microbiologische experimenten uit te voeren: om microbiologisch bederf van producten te onderzoeken, ziektetoetsen uit te voeren of het effect van plantengroeibevorderende microben te bestuderen.

In het ruwlaboratorium worden substraat- en plantmonsters verzameld en gereed gemaakt voor verdere analyse.

Aanvullende diensten en faciliteiten

PlantResearch beschikt over een fotostudio en een technische werkplaats. Hier kunnen foto’s worden gemaakt voor eventuele publicaties en bijvoorbeeld unieke proefopstellingen worden gebouwd.

PlantResearch werkt met een mobiele fytotron waarin de effecten van lichtspectrum op gewassen onder geconditioneerde omstandigheden onderzocht kunnen worden.
Voor onderzoek naar b.v. meststoffen of biostimulanten onder buitenomstandigheden is een klein proefveld beschikbaar bij PlantResearch.

Hoewel onze focus op teeltinputs ligt, is er in onze faciliteit voldoende mogelijkheid om ook andere tuinbouwproducten te laten testen, zoals scherminstallaties, verlichting, meetapparatuur, etc.